Samorząd Uczniowski
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 są:


Sebastian Mikołajczyk

Adam Ślęzak