Projekty Europejskie w naszej szkole


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ

   e-Twinning

   Comenius

   Asystentura Comeniusa

‣   Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

MOBILNOŚĆ KADRY:

‣   Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 2013-14 więcej...
 

·  Tytuł projektu: Od pasji do zawodu.
   Miejsce mobliności: Hiszpania

  Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 2013-14 więcej...

·  Tytuł projektu: Od przedszkola do technikum.
   Miejsce mobliności: Finlandia - prezentacja

   akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2015-17 więcej...

·  Tytuł projektu: Gimnazjum XXI wieku.
   Miejsce mobliności: Portugalia
(prezentacja), więcej..., Malta (prezentacja), więcej...


        Konferencja „Europejski wymiar szkoły – wymiana doświadczeń w realizacji projektów międzynarodowych.
        Przykłady dobrych praktyk”, listopad 2016 r. 
więcej...
 

        Konferencja EDUINSPIRACJE 2016 „Innowacyjne projekty edukacyjne – ucz się i baw”, październik 2016 r. więcej...
 

   akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2018-20 więcej...

·  Tytuł projektu: A NEW APPROACH TO SCIENCE - Nowe podejście do nauki.
   Miejsce mobliności: Portugalia
(prezentacja 1) (prezentacja 2) (prezentacja 3) więcej...,
Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria)


        Konferencja Dyrektor SP 2 i koordynatorzy projektu - prelegentami konferencji w zakresie realizacji programu Erasmus+ więcej...
 

         Dyrektor SP 2 i koordynator projektu - prelegentami konferencji "Erasmus+ zasady, warunki oraz przykłady dobrych praktyk w ramach akcji KA1 i akcji KA2". więcej...
 

         Konferencja pt. "Indywidualizacja pracy metodą projektu w klasach 1-3. Wykorzystanie elementów PBL w nauczaniu". więcej...
 

   akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2020-22 więcej...

· Tytuł projektu: WIZJA NOWOCZESNEJ SZKOŁY - KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.
   Miejsce mobliności: Finlandia, Malta

KRAJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH


MAPA