Artykuły o naszym Gimnazjum - rok szkolny 2016/2017


Nowiny Lublinieckie nr 9 / 30 września
     2016r.                   Nowiny Lublinieckie nr 9 / 30 września
     2016r.
Źródło:   Nowiny Lublinieckie nr 9 / 30 września 2016r.

Konferencja EDUINSPIRACJE 2016 „Innowacyjne projekty
     edukacyjne – ucz się i baw”, październik 2016 r.                  
Konferencja EDUINSPIRACJE 2016 „Innowacyjne projekty edukacyjne – ucz się i baw”, październik 2016 r.


Konferencja „Europejski wymiar szkoły – wymiana
     doświadczeń w realizacji projektów międzynarodowych. Przykłady
     dobrych praktyk”, listopad 2016 r.                  
Konferencja „Europejski wymiar szkoły – wymiana doświadczeń w realizacji projektów międzynarodowych. Przykłady dobrych praktyk”, listopad 2016 r.


Nowiny Lublinieckie nr 12/21 grudnia
     2016r.                   Nowiny Lublinieckie nr
     12/21 grudnia 2016r.
Źródło:   Nowiny Lublinieckie nr 12/21 grudnia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 3/31 marca 2017r.
Źródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3/31 marca 2017r.


Ziemia Lubliniecka nr 4-5/2017
Źródło:   Ziemia Lubliniecka nr 4-5/2017