Artykuły prasowe o naszym Gimnazjum - rok szkolny 2015/2016


Gazeta Lubliniecka nr 43 z dnia 23
     paĽdziernika 2015.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 43 z dnia 23 paĽdziernika 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 45 zdnia 6
     listopada 2015.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 45 z dnia 6 listopada 2015r.


Dziennik Zachodni nr 49 z dnia4 grudnia
     2015.
¬ródło:   Dziennik Zachodni nr 49 z dnia 4 grudnia 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 2 z dnia 15
     stycznia 2016r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 2 z dnia 15 stycznia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26
     lutego 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26 lutego 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26
     lutego 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26 lutego 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26
     lutego 2016r. Gazeta Lubliniecka nr 7 z dnia19 lutego 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2/454 z dnia 26 lutego 2016r; Gazeta Lubliniecka nr 7 z dnia 19 lutego 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25
     marca 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25 marca 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25
     marca 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25 marca 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25
     marca 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3/455 z dnia 25 marca 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29
     kwietnia 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29 kwietnia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29
     kwietnia 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29 kwietnia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29
     kwietnia 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29 kwietnia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29
     kwietnia 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4/456 z dnia 29 kwietnia 2016r.


Nowiny Lublinieckie nr 7 z dnia 29
     lipca 2016r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 7 z dnia 29 lipca 2016r.