Artykuły prasowe o naszym Gimnazjum - rok szkolny 2014/2015


Gazeta Lubliniecka nr 43 z dnia 24
     paĽdziernika 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 43 z dnia 24 paĽdziernika 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 44 z dnia 31
     paĽdziernika 2014r. Nowiny Lublinieckie nr 11/439 z dnia 28
     listopada 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 44 z dnia 31 paĽdziernika 2014r.; Nowiny Lublinieckie nr 11/439 z dnia 28 listopada 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 10/438 z dnia 31
     paĽdziernika 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 10/438 z dnia 31 paĽdziernika 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 11/439 z dnia 28
     listopada 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 11/439 z dnia 28 listopada 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 12/440 z dnia 19
     grudnia 2014r. Gazeta Lubliniecka nr 51 z dnia 19
     grudnia 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 12/440 z dnia 19 grudnia 2014r.; Gazeta Lubliniecka nr 51 z dnia 19 grudnia 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 12/440 z dnia 19
     grudnia 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 12/440 z dnia 19 grudnia 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 51 z dnia 19
     grudnia 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 51 z dnia 19 grudnia 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 8 z dnia 20 lutego
     2015r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 8 z dnia 20 lutego 2015r.


Nowiny Lublinieckie nr 2/442 z dnia 27
     lutego 2015r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2,442 z dnia 27 lutego 2015r.


Nowiny Lublinieckie nr 2/442 z dnia 27
     lutego 2015r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2,442 z dnia 27 lutego 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 12 z dnia 20 marca
     2015r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 12 z dnia 20 marca 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 17 z dnia 24
     kwietnia 2015r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 17 z dnia 24 kwietnia 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 17 z dnia 24
     kwietnia 2015r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 17 z dnia 24 kwietnia 2015r.


Nowiny Lublinieckie nr 4/444 z dnia 30
     kwietnia 2015r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4/444 z dnia 30 kwietnia 2015r.


Nowiny Lublinieckie nr 5/445 z dnia 27
     maja 2015r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 5/445 z dnia 27 maja 2015r.


Gazeta Lubliniecka nr 23 z dnia 5
     czerwca 2015r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 23 z dnia 5 czerwca 2015r.