Artykuły prasowe o naszym Gimnazjum - rok szkolny 2013/2014


Gazeta Lubliniecka nr 36 z dnia 13
     wrze¶nia 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 36 z dnia 13 wrze¶nia 2013r;                ¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 9 z dnia 27 wrze¶nia 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 10 z dnia 25 paĽdziernika 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 10 z dnia 25 paĽdziernika 2013r.


Gazeta Lubliniecka nr 46 z dnia 22 listopada 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 46 z dnia 22 listopada 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 29 listopada 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 29 listopada 2013r.


Gazeta Lubliniecka nr 49 z dnia 13 grudnia 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 49 z dnia 13 grudnia 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 20 grudnia 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 20 grudnia 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 20 grudnia 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 11 z dnia 20 grudnia 2013r.


Gazeta Lubliniecka nr 9 z dnia 28 lutego 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 9 z dnia 28 lutego 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 11 z dnia 14 marca 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 11 z dnia 14 marca 2014r.


http://www.lubliniec.info z dnia 1 marca 2014r.
¬ródło:   http://www.lubliniec.info/ z dnia 1 marca 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 13 z dnia 28 marca 2014r. ¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 13 z dnia 28 marca 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 28 marca 2014r.
Fragment:   Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 28 marca 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 28 marca 2014r.
Fragment:   Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 28 marca 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 14 z dnia 4 kwietnia 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 14 z dnia 4 kwietnia 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 3/431 z dnia 18 kwietnia 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3/431 z dnia 18 kwietnia 2014r.


Ziemia Lubliniecka nr 1/2014
Ziemia Lubliniecka nr 1/2014
¬ródło:   Ziemia Lubliniecka nr 1/2014


Gazeta Lubliniecka nr 19 z dnia 9 maja 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 19 z dnia 9 maja 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr 4 z dnia 23
     maja 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 4 z dnia 23 maja 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 20 z dnia
     16 maja 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 20 z dnia 16 maja 2014r.


Gazeta Lubliniecka nr 20 z dnia
     16 maja 2014r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka nr 20 z dnia 16 maja 2014r.


Nowiny Lublinieckie nr5 z dnia 27
     czerwca 2014r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 5 z dnia 27 czerwca 2014r.