Artykuły prasowe o naszym Gimnazjum - rok szkolny 2012/2013


Nowiny Lublinieckie nr 16 /412 z dnia 26 paĽdziernika
        2012r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 16 /412 z dnia 26 paĽdziernika 2012r.


Nowiny Lublinieckie nr 19 /416 z dnia 14 grudnia 2012r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 19 /416 z dnia 14 grudnia 2012r.


Nowiny Lublinieckie nr 1 z dnia 25 stycznia 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 1 z dnia 25 stycznia 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 22 lutego 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 22 lutego 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 15 marca 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 15 marca 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca 2013r.


Nowiny Lublinieckie nr 2 z dnia 22 lutego 2013r.
¬ródło:   Nowiny Lublinieckie nr 3 z dnia 29 marca 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca 2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 12 kwietnia 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 12 kwietnia 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 17 maja 2013r.


Gazeta Lubliniecka z dnia 29 marca2013r.
¬ródło:   Gazeta Lubliniecka z dnia 21 czerwca 2013r oraz
Nowiny Lublinieckie nr 3 z dnia 21 czerwca 2013r.