MATERIAŁY DLA RODZICAProcedury bezpieczeństwaLista osób i instytucji, do których można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczejLp.

Nazwa instytucji

Telefon

1.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu


604 242 316

2.

Punkt Konsultacyjny przy MOPS w Lublińcu


34/3511461

3.

Lublinieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nadzieja”


34/3511046

4.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Lublińcu

34/3519237

34/3519230

5.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublińcu


34/3515143

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu


34/3562005

7.

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu


34/3562966

8.

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu – Zespół ds. Nieletnich

i Patologii Wydziału Prewencji

34/3532255
Prezentacja