Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Brodowy

Wicedyrektor

Iwona Wicińska

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szkoły w Lublińcu przyjmuje:


po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu


- w godzinach pracy


- podczas wywiadówek/konsultacji