DOKUMENTY DO POBRANIA1. Karta informacyjna2. Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej3. Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy szkolnej4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka