Dokumenty szkolne

 
Statut szkoły- tekst obowiązuje od września 2020r.
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin wycieczek szkolnych
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego