Ta strona używa plików cookies.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH    AKCEPTUJĘ

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

dla nauczyciela

 

BIP
MAIL

 

 AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE

W dniu 16.03.2021r. (wtorek) w godz.17.00 - 18.00 odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów wszystkich klas. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiczne przewidujemy wyłącznie spotkania on-line. W szczególnych przypadkach, kontakt osobisty z nauczycielem będzie możliwy na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie szczegółów (dokładna godzina, kanał kontaktu) za pośrednictwem poczty mailowej (adresy poszczególnych nauczycieli dostępne są na stronie internetowej szkoły, w zakładce KONTAKT).

KONKURS PLASTYCZNY - "MOJE NATURALNE PIĘKNO"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Spojrzeć prawdzie w oczy".
Prace należy wykonać do dnia 30.03.2021r.
Informacji udziela Grażyna Gerhards
Plakat
www.pravda.org.pl/konkurs-plastyczny/
KONKURS PLASTYCZNY - "MOJE NATURALNE PIĘKNO"

Zapraszam do udziału w konkursie w ramach ogólnopolskiego programu Akademia Dojrzewania LactacydR przygotowanego z myślą o uczennicach w wieku 10-15 lat. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie kolażu prac lub kolażu zdjęć prezentujących temat ze szczególnym uwzględnieniem wątków:
- Dlaczego jestem wyjątkowa?
- Co mnie wyróżnia?
- Co jest moją największą zaletą?
Prace można realizować w formie kolażu przygotowanego przez maksymalnie osiem Uczennic Szkoły.
Głosowanie na zamieszczone na witrynie programu potrwa do 17 maja 2021r. do godz. 12:00. Im wcześniej będzie nadesłana praca, tym szybciej można głosować na nią. Wygra praca z najwyższa liczbą głosów, a z pośród 10 kolejnych Jury wybierze II i III miejsce! Do wygrania: tablica multimedialna, 8 aparatów fotograficznych, 2 programy edukacyjne, zegarki, kubek termiczny, zestawy kosmetyków Lactacyd.
Więcej szczegółów dowiecie się u szkolnego koordynatora programu p. B. Włodarczyk lub znajdziecie na stronie https://akademia-dojrzewania.pl/artykuly/szkoly/konkurs-moje- naturalne-piekno
Zachęcam do oddawania głosów i powodzenia!

KONKURS EKOLOGICZNY PT. "MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE"Od 15. 01. 2021 r. do 30.03.2021 r. odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. "Mistrz recyklingu i Przyjaciele" dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.

Organizatorem konkursu jest fundacja Chlorofil.

Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym potrzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części, ale z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego lub te, które są najbardziej drogocenne.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs "Mistrz recyklingu i Przyjaciele" jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z p. B. Włodarczyk.Szanowni Rodzice

Zgodnie z decyzją MZ i MEiN od dnia 18 stycznia 2021r. dla uczniów klas 1 - 3 wraca nauczanie stacjonarne w szkole. Powrót do szkoły będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS i MZ. Klasy 4-8 nadal pracują w trybie zdalnym. Nauka odbywać się będzie według dotychczasowego planu lekcji.

Proszę o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i wytycznych, które dostępne są na stronie internetowej szkoły - wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID-19. Decyzją Dyrektora szkoły uczniowie mają obowiązek zasłania ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Rodzice dziecka są zobowiązani zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

Dyrektor szkoły
Joanna BrodowyDyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020r. poz. 2087), na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z powyższym uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyć się nadal, wyłącznie w trybie zdalnym. Uczniów zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz przestrzegania regulaminu zdalnego nauczania.Jednocześnie informuję, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.2111), zmianie ulega termin ferii zimowych. Ferie trwają od 4-17 stycznia 2021r.

BIBLIOTEKA SZKOLNA INFORMUJE!

Drogi uczniu!

Jeśli chcesz wypożyczyć lekturę ze szkolnej biblioteki - napisz na adres mailowy bibliotekarza (b.borowik@sp2.lubliniec.pl) informacje: tytuł książki, swoje imię i nazwisko, klasę, do której uczęszczasz. Wyślij i czekaj na informację zwrotną, kiedy możesz zgłosić się do szkoły po odbiór lektury.

Jeśli chcesz zwrócić wypożyczone książki do biblioteki - zapakuj je folię, umieść kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, datą i zostaw w pudełku przy portierni.

Jeśli masz inne pytania związane z biblioteką - pisz, na pewno Ci odpowiem.

Pozdrawiam, bibliotekarz Beata Borowik

PORADNIK DLA SZKÓŁ KLASY I-IIISzanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

PORADNIK DLA SZKÓŁ KLASY I-III

DRODZY RODZICE!DRODZY UCZNIOWIE!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragnę zapewnić o swojej gotowości do wsparcia. Jeśli ktoś z Was ma taką potrzebę, to zachęcam do kontaktu. Pomoc w postaci konsultacji, poradnictwa i ewentualnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych kieruję do Rodziców oraz naszych Uczniów. W sytuacjach trudnych takich jak: pojawienia się lęku, obniżenia nastroju, czy innych przejawów kryzysu emocjonalnego lub nieradzenia sobie z sytuacją zewnętrzną, proszę o kontakt. Proszę o kontakt telefoniczny, na dzienniku elektronicznym lub poprzez adres mailowy: pedagog@sp2.lubliniec.pl

PORADNIK "BEZPIECZNA SZKOŁA"

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami, resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. WIĘCEJ...WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII

Na podstawie przepisów prawa oraz wytycznych MEN, MZ i GIS, w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu zostały opracowane "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii", które obowiązywać będą od 1 września 2020r. Procedury dostępne są do wglądu pod linkiem:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r

Szkoła wdrożyła liczne dodatkowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły m.in:
. uruchomienie dodatkowych wejść do budynku, (Klasy I-III - wejście frontowe II, klasy IV-VIII - wejście główne, świetlica - wejście od tyłu budynku)
. ograniczenie wejść osób postronnych do budynku,
. zwiększenie liczby dyżurujących nauczycieli,
. zalecane stosowanie maseczek na ciągach komunikacyjnych,
. zapewnienie środków dezynfekcyjnych przy wejściach,
. różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć,
. reorganizacja pracy pracowników obsługi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor Szkoły zwraca się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość, zwłaszcza w odniesieniu do planu zajęć. Rozpoczęcie zajęć o różnych porach, podział na dwie grupy szkolne, zapewni zmniejszenie liczby uczniów na przerwach oraz w świetlicy szkolnej. Jest to jedyne rozwiązanie przy naszej infrastrukturze szkoły, dopasowanie do godzin dowozu dzieci organizowanego przez gminę oraz związane z podziałem grup ćwiczebnych na salach gimnastycznych. Wszystkie nasze działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa dzieci w tym szczególnym czasie.Więcej...

Miło nam poinformować, że nasz szkoła otrzymała z Projektu Zdalna szkoła+ 10 laptopów.
Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią.

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

  1     2     3