Ta strona używa plików cookies.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH    AKCEPTUJĘ

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

dla nauczyciela

 

BIP
MAIL

 

 AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE

W dniu 13.04.2021r. (wtorek) w godz.17.00 - 18.00 odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów wszystkich klas. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiczne przewidujemy wyłącznie spotkania on-line. W szczególnych przypadkach, kontakt osobisty z nauczycielem będzie możliwy na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zainteresowanych rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie szczegółów (dokładna godzina, kanał kontaktu) za pośrednictwem poczty mailowej (adresy poszczególnych nauczycieli dostępne są na stronie internetowej szkoły, w zakładce KONTAKT).

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG?

Do psychologa szkolnego mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które tworzą społeczność szkolną, są to uczniowie, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Wszystkie osoby, które mają potrzebę rozmowy na temat przeżywanych emocji, doświadczające trudności adaptacyjnych, różnego rodzaju problemów, kryzysów. Psycholog w swoim gabinecie prowadzi konsultacje indywidualne, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne.

Uczniu, do psychologa szkolnego możesz zgłosić się, między innymi w takich sytuacjach, jak:
- masz po prostu potrzebę porozmawiania z kimś,
- masz jakąś trudność, problem, ale nie masz z kim rozmawiać, bądź obawiasz się mówić o problemie,
- czujesz się niezrozumiany przez otoczenie,
- często odczuwasz smutek, przygnębienie,
- chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło, czegoś trudnego doświadczyłeś,
- doświadczasz dokuczania,
- masz problemy w domu.

Drodzy uczniowie, rozmowa z psychologiem ma pomóc spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, przynieść ulgę, otwierać możliwości do szukania rozwiązań trudnej sytuacji.

Rodzic do psychologa szkolnego może zgłosić się, między innymi w takich sytuacjach, jak:
- potrzeba rozmowy na temat sytuacji emocjonalnej dziecka, jego funkcjonowania w szkole i poza nią,
- trudności w komunikacji z własnym dzieckiem,
- potrzeba poradnictwa wychowawczego, omówienie problemów wychowawczych,
- problemy rodzinne, małżeńskie,
- poczucie, że nie radzę sobie w obecnej sytuacji życiowej, mam złe samopoczucie.

Szanowni Rodzice, trudności wychowawcze są wpisane w proces rozwojowy (oczywiście mają one róże nasilenie u różnych osób), podobnie jest z kryzysami, które mogą zdarzać się każdemu i w każdej rodzinie. Warto zatem w trudnych sytuacjach otworzyć się na rozmowę z psychologiem, pamiętając przy tym, że wszyscy członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziałują, a jakość relacji, sposób komunikowania się w rodzinie ma ogromny wpływ na emocje jej członków.

Dominika Włodarczyk Szewczyk
Psycholog szkolny

Zapraszam do kontaktu.
poniedziałek: 8.00 - 14.00
wtorek: 13.40 - 15.10
czwartek: 12.00 - 14.30

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i pisania do mnie przez e-dziennik.

Szanowni Państwo

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. ( na podstawie rozp. MEiN z dnia 18 marca 2021). Informuję, że lekcje odbywają się wg aktualnego planu lekcji, z wykorzystaniem platformy Classroom. Tryb pracy zdalnej regulują dokumenty COVID-19 ( zakładka: ZDALNE NAUCZANIE - materiały dla ucznia).

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Termin złożenia: 19.03.2021r.

Jednocześnie informuję, że konsultacje dla uczniów klas ósmych odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Joanna Brodowy

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA

Konkurs plastyczny "Moja przygoda w Muzeum"
Regulamin
KANGUR MATEMATYCZNY - ZMIANA TERMINU KONKURSU

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021r. godz.9:00.
© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

  1     2     3